1 ar.ti ki 1 n maksud yg terkandung (dl perkataan, kalimat); makna: apa ~ isyarat itu? ; ki 2 n guna; faedah: apa ~nya bagi kamu menyakiti binatang itu
ber.ar.ti v ki 1 mengandung maksud: jika ibu marah, itu tidak ~ beliau benci kepadamu; ki 2 v berfaedah; berguna: mungkin pertolongan saya ini tak ~ bagi penderitaanmu yg begitu besar; ki 3 v sama artinya: mengambil milik orang tanpa permisi ~ mencuri
meng.ar.ti.kan v ki 1 memberi arti; menafsirkan: mereka ~ isyarat itu sbg tanda menyerah; ki 2 v menerangkan maksud sesuatu: ia ~ kata-kata asing dng bahasa indonesia
ar.ti.an n ki 1 arti; tafsiran; pengertian
peng.ar.ti.an n ki 1 proses, perbuatan, cara memberi arti
se.ar.ti n ki 1 sama artinya: carilah kata-kata yg ~