1 ba.tin cak 1 n sesuatu yg terdapat di dl hati; sesuatu yg mengenai jiwa (perasaan hati dsb): menceritakan apa yg terasa dl ~nya; cak 2 n sesuatu yg tersembunyi (gaib, tidak kelihatan): sukar mengetahui (mengukur) ~ seseorang; mohon maaf lahir dan ~; cak 3 n semangat; hakikat: lahirnya menolong, ~ nya menggolong, keliha tannya spt hendak menolong, tetapi hakikatnya merugikan; -- khafi cak 1 syirik yg tidak tampak
ber.ba.tin v cak 1 berkata (membaca) dl hati
mem.ba.tin v cak 1 memikir dl hati; memikirkan sampai meresap ke dl hati
mem.ba.tin.kan v cak 1 merahasiakan; menyembunyikan; menyimpan dl hati
ke.ba.tin.an n cak 1 keadaan batin (dl hati); segala sesuatu yg mengenai batin ; cak 2 n ilmu yg menyangkut masalah batin; mistik ; cak 3 n ajaran atau kepercayaan bahwa pengetahuan kpd kebenaran dan ketuhanan dapat dicapai dng penglihatan batin ; cak 4 n ilmu yg mengajarkan jalan menuju ke kesempurnaan batin; suluk; tasawuf

2 ba.tin cak 1 n penghulu adat; kepala (daerah, negeri): maka sekonyong-konyong keluarlah ~ singapura