1 be.ku 1 a padat atau keras (tt benda cair): panaskanlah agar minyak kelapa yg ~ itu mencair; air menjadi ~ pd suhu 0 \super o c; ki 2 a tidak mengalami perubahan; (kaku); statis: pepatah-pepatah lama merupakan kalimat yg sudah ~; ki 3 a ki tidak mempedulikan keadaan sekelilingnya; tidak bereaksi: hatinya jadi ~ sejak kegagalan cintanya; ki 4 a tidak berlaku lagi, tetapi belum dicabut (tt dewan, undang-undang, dsb): setelah pemilihan umum selesai, sebelum pelantikan dpr baru, dpr lama dinyatakan ~; ki 5 a susah mengerti; tidak cerdas: susah mengajar anak yg otaknya ~; ki 6 a belum boleh diambil kembali (tt simpanan dl bank): simpanan dl bank di luar negeri masih ~; ki 7 a tidak diselesaikan (tt perkara): perkara itu sampai sekarang masih ~
mem.be.ku v ki 1 menjadi beku: laksana embun yg ~
mem.be.ku.kan v ki 1 menjadikan beku (dl berbagai arti) ; cak 2 v tidak mengoperasikan (senjata, kendaraan, dsb): negara-negara maju setuju untuk ~ persenjataan nuklir mereka sampai dicapai persetujuan baru
be.ku.an n cak 1 sesuatu yg membeku atau dibekukan
pem.be.ku n cak 1 sesuatu atau alat yg dapat membekukan: simpan bungkusan itu di lemari es bagian ~
pem.be.ku.an n cak 1 proses, cara, perbuatan membekukan ; -- darah cak 1 mengentalnya gumpalan darah untuk menghentikan pendarahan pd luka
ke.be.ku.an n cak 1 perihal beku ; cak 2 n keadaan atau sifat beku