1 be.ran.tak 1 a
be.ran.tak.an a 1 cerai-berai (berserak-serak); tidak keruan letaknya: sungguh tidak sedap pemandangan di ruangan itu, segala barang-barang ~ ; 2 a tidak terpelihara dng baik: jika rumah tangga ~ , pendidikan anak-anak akan terlantar
mem.be.ran.tak.kan a 1 membuat berantakan: sifat latah dan ikut-ikutan dng anak nakal telah ~ studinya