1 be.sar cak 1 a lebih dr ukuran sedang; lawan dr kecil: batang kayu ini sangat ~ sehingga tidak sanggup tanganku memeluknya; cak 2 a tinggi dan gemuk: badannya ~; cak 3 a luas, tidak sempit: rumahnya ~; cak 4 a lebar: sungai itu sangat ~; ki 5 a hebat; mulia; berkuasa: jika menjadi orang ~, jangan suka sombong; ki 6 a banyak; tidak sedikit (tt jumlah): gajinya ~; ki 7 a menjadi dewasa: ia lahir di surakarta, tetapi ~ di jakarta; ki 8 a lebih dewasa dp sebelumnya: sekarang ia sudah ~; ki 9 a penting (berguna) sekali: ajaran agama itu ~ artinya bagi pembentukan watak; -- kayu -- bahannya (-- periuk -- keraknya), pb ki 1 banyak penghasilan banyak pula belanjanya ; -- akal ki 1 banyak akal; pandai ; -- cakap ki 1 suka membual; sombong: ; -- gabuk ki 1 besar, tetapi tidak padat dan tidak berat ; -- gabuk ki 1 besar badannya tetapi masih bodoh (tt anak); -- hati ; -- gabuk ki 1 sombong ; -- gabuk ki 1 bangga; girang hati; gembira ; -- ki 1 sangat merasa bangga; sombong ; -- kalang ki 1 penakut ; -- kecek ki 1 besar cakap ; -- kepala ki 1 sukar dinasihati; keras kepala; bengal ; -- kepala ki 1 sombong ; -- lambung ki 1 suka makan banyak; rakus ; -- lengan ki 1 berkuasa; kuat; -- mulut suka membual; suka menyombong (dng perkataan) ; -- perut ki 1 rakus; lahap ; -- perut ki 1 bunting
be.sar-be.sar.an a ki 1 besar dan hebat: pesta perkawinannya akan dirayakan secara besar-besaran ; mereka melakukan serangan besar-besaran
ber.be.sar-be.sar v ki 1 menjadi-jadi
mem.be.sar v ki 1 menjadi besar; tampak besar ; ki 2 v berlaku sbg orang besar ; ki 3 v menyombong; gaduk
mem.be.sar.kan v ki 1 menjadikan (menyebabkan, menambah) besar; memperbanyak: hal itu akan ~ biaya saja; ia selalu berusaha ~ modal; ki 2 v memuliakan: kita ~ sejarah masa lampau; ki 3 v mengasuh (hingga besar): ayah bundaku berusaha keras untuk ~ aku sehingga menjadi dewasa dan dapat mencari nafkah sendiri; ki 4 v memasang (menyalakan) lampu, api hingga besar ; ki 5 v membuat lebih nyaring (tt suara) ; -- diri ki 1 menyombong ; -- hati ki 1 menggembirakan hati ; -- hati ki 1 memberanikan hati ; -- hati ki 1 membanggakan
mem.be.sar-be.sar v ki 1 makin membesar
mem.be.sar-be.sar.kan v ki 1 melebih-lebihkan; menyangatkan: dia suka membesar-besarkan perkara
ter.be.sar a ki 1 paling besar
mem.per.be.sar v ki 1 menjadikan lebih besar; membesarkan
pem.be.sar n ki 1 orang yg menjadi pemimpin (kepala) pd suatu daerah (pekerjaan, kantor); penguasa; pemegang tampuk pimpin-an; pejabat ; ki 2 n orang yg berpangkat tinggi ; ki 3 n alat untuk mem-besarkan
pem.be.sar.an n ki 1 proses, perbuatan, cara membesarkan
ke.be.sar.an n ki 1 sifat (keadaan) besar: ~ tuhan tidak perlu diragukan lagi; ki 2 n kehormatan; keluhuran; kemegahan; kemuliaan; kejayaan; keagungan: kerajaan majapahit mencapai puncak ~ nya pd pemerintahan raja hayam wuruk; ia selalu membanggakan ~ nenek moyangnya; ki 3 n tanda-tanda (pakaian, upacara, alat-alat, dsb) yg menyatakan ketinggian martabat atau pangkat: dl upacara itu ia memakai pakaian ~ ; payung ~ ; 4 n ukurannya terlampau besar: bajunya sedikit ~