1 bu.lat ki 1 a berbentuk sbg bola: bumi ini ~ bentuknya ; ki 2 a berbentuk lingkaran; bundar (tanpa bersudut): meja ~ yg besar itu cocok untuk meja makan ; ki 3 a tidak terpecah; utuh: bilangan ~ ; ki 4 a tanpa kecuali: usul itu diterima rapat dng suara ~ ; ki 5 a seia sekata; sepenuhnya: rapat secara ~ menolak usul itu ; -- air oleh pembuluh, -- kata oleh mupakat, pb ki 1 kata sepakat dapat diperoleh melalui perundingan ; -- boleh digulingkan, pipih boleh dilayangkan, pb ki 1 sud ah sepakat benar; sudah putus mufakat ; -- bujur ki 1 bulat panjang ; -- buluh ki 1 panjang bulat; berbentuk silinder ; -- bumi ki 1 bola bumi ; -- cekung ki 1 lekuk melengkung ; -- cembung ki 1 cembung melengkung ; -- hati ki 1 lurus hati; jujur ; -- hati ki 1 segenap hati; sungguh-sungguh ; -- kata ki 1 sepakat; seia; sehati ; -- mata ki 1 bola mata ; -- mufakat ki 1 bulat kata ; -- panjang ki 1 bentuk bulat memanjang spt bentuk telur; lonjong; oval ; -- pikiran ki 1 bulat hati; sehati ; -- pipih ki 1 bundar dan pipih spt uang logam ; -- tekad ki 1 tetap hati ; -- telur ki 1 bulat panjang; oval ; -- torak ki 1 bulat buluh
mem.bu.lat v ki 1 menjadi bulat: pipinya ~ krn gemuk
mem.bu.lat.i v ki 1 mengambil seluruhnya ; ki 2 v menelanjangi
mem.bu.lat.kan v ki 1 menjadi bulat (dl berbagai arti spt mengutuhkan, melengkapkan, menyempurnakan, menyatukan, dsb) ; -- hati ki 1 memutuskan untuk berbuat sesuatu dng sungguh-sungguh ; -- mufakat ki 1 menyatukan pendapat ; -- pikiran ki 1 memusatkan pikiran ; -- tekad ki 1 membulatkan hati ; -- tinju ki 1 mengepalkan tangan
bu.lat.an n ki 1 sesuatu yg bulat spt bola ; ki 2 n sesuatu yg bundar spt roda ; ki 3 n lingkaran
mem.per.bu.lat v ki 1 membuat lebih bulat: rambut pendek dan lebat akan ~ wajah
pem.bu.lat.an n ki 1 proses, perbuatan, cara membulatkan
ke.bu.lat.an n ki 1 keadaan (sifat, bentuk) yg bulat; kepaduan; keutuhan; keseluruhan ; -- suara ki 1 prosedur pemberian suara dl badan internasional yg menyatakan bahwa tidak ada negara yg dapat diikat dng suatu keputusan tanpa negara itu memberikan persetujuan ; -- tekad ki 1 kesatuan tekad