1 bu.ru ki 1 v
ber.bu.ru v ki 1 mengejar atau mencari (binatang dl hutan dsb): orang ~ gajah untuk mendapatkan gadingnya
ber.bu.ru-bu.ru v ki 1 bersama-sama mengejar; berlarian mengejar: anak-anak berteriak-teriak sambil berburu-buru layang-layang; ki 2 v tergesa-gesa; lekas-lekas (datang, pergi, dsb): ia berburu-buru berangkat ke sekolah krn sudah hampir pukul 7.00
mem.bu.ru v ki 1 mengejar atau menyusul (hendak menangkap dsb): masyarakat beramai-ramai ~ penjahat; ki 2 v mengejar untuk menangkap binatang dl hutan dsb: ~ di daerah suaka margasatwa adalah terlarang; ki 3 v berusaha keras supaya mendapat (uang, pangkat, dsb): ~ uang (pangkat, kekayaan, dsb) ; ki 4 v berusaha keras supaya dapat ikut (menumpang, dsb): dia tak sempat makan agar dpt ~ kereta api terakhir; -- waktu ki 1 berusaha supaya jangan terlambat ; -- selamat ki 1 berusaha supaya dapat selamat
mem.bu.ru-bu.ru v ki 1 memperlekas; menggesa-gesakan: jangan suka memburu-buru begitu, nanti pekerjaannya malah tidak beres
mem.bu.ru-bu.ru.kan v ki 1 memburu-buru
ter.bu.ru v ki 1 terkejar; dapat dikejar ; -- nafsu ki 1 terlalu bernafsu dan kurang pertimbangan
ter.bu.ru-bu.ru v ki 1 tergesa-gesa: tidak usah terburu-buru , biar lambat asal selamat
bu.ru.an n ki 1 binatang yg diburu ; ki 2 n orang atau penjahat yg di-cari polisi untuk ditangkap; buron
per.bu.ru.an n ki 1 binatang-binatang yg diburu ; ki 2 n alat perlengkapan dsb untuk berburu ; ki 3 n tempat untuk berburu ; ki 4 n mengenai atau hal berburu
pem.bu.ru n ki 1 orang yg kerjanya berburu binatang ; ki 2 n alat (perkakas, perlengkapan, dsb) untuk berburu (mengejar dsb)
pem.bu.ru.an n ki 1 proses, cara, perbuatan memburu; pengejaran
ke.bu.ru v ki Jk 1 dapat dikejar; terkejar; sempat: kalau mau naik kereta api yg pukul 2.00 tidak akan ~ lagi