1 da.lam ark 1 p sementara itu; bersamaan waktunya dng itu: ~ panitia ejaan 1966 dng jawatan kuasa malaysia mulai berunding

1 da.lam 1 a jauh ke bawah (dr permukaan); jauh masuk ke tengah (dr tepi): lukanya cukup ~ ; 2 a paham benar-benar (tt ilmu pengetahuan dsb) ; 3 a sampai ke lubuk hati; betul-betul terasakan di hati (tt cinta, dendam, penderitaan, sakit hati): cintanya kpd gadis itu sangat ~ ; 4 a mengandung makna (maksud) yg sukar dipahami (tt perkataan): perkataan ini ~ maknanya ; 5 a mengandung arti (maksud tertentu): kata-kata yg diucapkan kepadamu cukup ~ ; 6 n bagian yg di dalam, bukan bagian luar: ketika rumah itu terbakar, anak-anaknya masih ada di ~ ; 7 n lingkungan daerah (negeri, keluarga) sendiri: orang ~; urusan ~ ; 8 a jeluk: piring ~ ; 9 n batin ; 10 n yg tidak tampak dr luar (tt penyakit dsb): penyakit ~ ; -- negeri n 1 lingkungan negeri sendiri
da.lam-da.lam n 1 banyak-banyak: mengambil napas dalam-dalam ; ki 2 adv jauh ke lubuk hati (sehingga betul-betul dapat dihayatinya): nasihat ibunya diresapi se dalam-dalam nya sehingga menjelma di segala langkahnya
ber.da.lam-da.lam v ki 1 makin menjadi dalam; makin menjadi-jadi: pertentangan antara golongan kiri dan golongan kanan di negara itu telah berdalam-dalam
men.da.lam v ki 1 meresap (masuk) ke dalam (spt lebih paham, lebih mengerti): pengaruh peradaban barat telah ~ di kota-kota besar ; ki 2 v makin sangat; bertambah parah (tt kemiskinan, penyakit): kemiskinan rakyat telah ~ ; penyakitnya semakin ~ ; ki 3 v akrab (intim, mesra) sekali: hubungan antara kedua sejoli itu sudah ~ ; ki 4 v luas sampai hal yg sekecil-kecilnya: pengetahuannya dl bidang musik cukup ~ ; ki 5 v berurat-berakar (tt kebencian, dendam): kebenciannya telah ~ ; ki 6 v sungguh-sungguh; benar-benar: kedua kepala negara itu menyatakan harapan yg ~ agar penyelesaian secara damai dapat tercapai; ki 7 v intensif: akan diadakan penelitian (penyelidikan, pengusutan, pemeriksaan) yg lebih ~ ; ki 8 v terperinci; matang: masalah itu akan dibahas secara ~
men.da.lam.i v ki 1 meresapi; menyelami; mempelajari (menelaah, menyelidiki) dalam-dalam: ia hendak ~ agamanya; mahasiswa asing itu sedang ~ seni tari tradisional
men.da.lam.kan v ki 1 menjadikan lebih dalam; memperdalam: kami bermaksud ~ selokan itu
da.lam.an n ki 1 semua yg ada dl perut atau bagian perut (spt babat, usus, paru-paru, hati); jeroan
mem.per.da.lam v ki 1 membuat menjadi lebih dalam: mereka berusaha ~ sumur itu sampai dua puluh meter; ki 2 v menambah penguasaan dan kemampuan: ia mendapat kesempatan ~ ilmunya di luar negeri
pe.da.lam.an n ki 1 daerah yg letaknya jauh dr pantai ; ki 2 n daerah terpencil yg terletak jauh dr kota dan kurang berhubungan dng dunia luar: pd masa perang, rakyat mengungsi ke ~
pen.da.lam.an n ki 1 proses, perbuatan, cara mendalamkan: ~ selokan dan parit dilakukan untuk mencegah bahaya banjir; ki 2 n proses, cara, perbuatan mendalami: ~ ilmu silat
ke.da.lam.an n ki 1 jarak dr permukaan sampai ke dasar; dalamnya: ~ laut itu kira-kira 100 m; ki 2 n ki kemampuan penguasaan (tt ilmu): saya akan menguji ~ ilmunya; 3 a terlalu dalam; lebih dalam dp yg seharusnya: hati-hati, jangan ~ , dua meter cukup
se.da.lam-da.lam.nya a 1 sungguh-sungguh: menyatakan turut berduka cita ~ ; 2 a sedalam mungkin; sampai yg paling dalam: galilah sumur itu ~