1 e.rang cak 1 n keluh atau rintih (krn kesakitan)
meng.e.rang v cak 1 mengeluh (merintih) krn kesakitan: semalam-malaman ia ~ krn kakinya luka parah
e.rang.an n cak 1 hasil mengerang

1 e.rang cak 1 n hitam; biru kehitam-hitaman

2 e.rang cak 1 a
e.rang-e.rot a cak 1 mencang-mencong; erot benyot; menyerong-nyerong
me.nge.rang v cak 1 membuat benyot