1 ga.pah ki 1 a cekatan; tangkas; tidak kikuk
ke.ga.pah.an n ki 1 kecekatan; ketangkasan