1 gun.du ki 1 n bola kecil dibuat dr tanah yg dibakar, marmer, kaca untuk mainan anak-anak; kelereng; guli
ber.gun.du v ki 1 bermain gundu