1 gu.ru 1 a orang yg pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) mengajar ; -- kencing berdiri, murid kencing berlari, pb a 1 kelakuan murid (orang bawahan) selalu mencontoh guru (orang atasannya) ; -- agama a 1 guru yg mengajarkan mata pelajaran agama ; -- baku a 1 guru tetap (pd sekolah-sekolah pelatihan guru) ; -- bantu a 1 guru penolong; guru pembantu pd sekolah rendah (pd zaman penjajah-an) ; -- besar a 1 pangkat guru pd perguruan tinggi; profesor ; -- honorer a 1 guru yg tidak digaji sbg guru tetap, melainkan me-nerima honorarium berdasarkan jumlah jam pelajaran yg diberi-kan ; -- kepala a 1 kepala sekolah ; -- kula a 1 sistem pendidikan yg dilaksanakan di alam terbuka oleh rabindranath tagore ; -- lagu a Sas 1 bunyi sanjak akhir tertentu di setiap baris kalimat tembang macapat ; -- mengaji a 1 mualim; pengajar membaca quran dsb ; -- suara a Sas 1 guru lagu ; -- wilangan a Sas 1 jumlah suku kata tertentu dl setiap tembang macapat
ber.gu.ru a 1 belajar: kepadanyalah ia banyak ~ ; 2 a berlaku sbg guru sebenarnya ia bukan guru, tetapi pandai ~ ; -- dahulu sebelum bergurau, pb a 1 belajar dahulu sebelum bersenang-senang
meng.gu.ru a 1 menjadikan dirinya sbg guru (dng mengajari, menasihati, dsb): saudara tidak perlu ~ kami
per.gu.ru.an a 1 sekolah; gedung-gedung tempat belajar: ~ nasional taman siswa; 2 a pengajaran ; -- rakyat a 1 pengajaran kpd rakyat ; -- tinggi a 1 tempat pendidikan dan pengajaran tingkat tinggi (spt sekolah tinggi, akademi, universitas)
ke.gu.ru.an a 1 perihal (yg menyangkut) pengajaran, pendidikan, dan metode pengajaran: pd pendidikan tinggi diberikan latihan tt masalah ~