1 ha.lus ki 1 a lumat; kecil-kecil: garam ~; ki 2 a tidak kasar; lembut; licin: baju itu dibuat dr bahan yg ~; kulit wanita itu ~; ki 3 a baik (budi bahasa); sopan; beradab; tidak kasar (tt perbuatan dsb): ~ budi bahasanya; ~ tutur katanya; ki 4 a tidak tampak dan tidak dapat diraba; berupa roh: orang ~; ki 5 a bermutu; baik (tt barang tenunan, ukir-ukiran, dsb): ia baru saja membeli barang-barang ~ toko itu
meng.ha.lus.i v ki 1 memperlakukan dsb tidak dng kekerasan: guru itu selalu ~ murid-muridnya; ki 2 v mengakali dng tipu muslihat yg licin: pemerintah belanda ~ pang eran diponegoro untuk mematahkan perlawanannya; ki 3 v menyelidiki dalam-dalam: polisi ~ peristiwa pembunuhan itu
meng.ha.lus.kan v ki 1 membuat supaya menjadi halus
mem.per.ha.lus ki 1 v membuat supaya lebih halus; membuat menjadi halus
ke.ha.lus.an n ki 1 sifat-sifat yg halus; kesopanan; keadaban