1 ha.rus ki 1 adv patut ; ki 2 adv wajib; mesti (tidak boleh tidak): kalau dia tidak datang kau ~ menggantikannya
meng.ha.rus.kan v ki 1 mewajibkan; memandang perlu atau patut: kami ~ mereka tidur sebelum pukul sembilan
ke.ha.rus.an n ki 1 sesuatu yg harus dilakukan atau yg mesti terjadi: pemilikan kartu tanda pengenal merupakan suatu ~ bagi penduduk
se.ha.rus.nya adv ki 1 sepatutnya; semestinya; sepantasnya: kalau dia mencuri, sudah ~ dia dihukum

2 ha.rus ki 1 a boleh dilakukan dan boleh juga ditinggalkan; jaiz; mubah: hal yg demikian itu hukumnya ~