1 hor.mat 1 a menghargai (takzim, khidmat): sepatutnyalah kita ~ kpd orang tua kita; 2 n perbuatan yg menan dakan rasa khidmat atau takzim (spt menyembah, menunduk): hadirin serentak berdiri memberi ~ kpd tamu yg datang; 3 a takzim; sopan: pramuniaga harus bersikap ~ kpd pembeli
ber.hor.mat a 1 terhormat
ber.hor.mat-hor.mat a 1 saling memberi hormat; saling menghormati ; 2 a terlalu menghormat; berulang-ulang memberi hormat
meng.hor.mat a 1 memberi (menaruh, menyatakan) hormat kpd; menghormati: semua persiapan itu diadakan untuk ~ tamu
meng.hor.mat.i a 1 menaruh hormat kpd; hormat (takzim, sopan) kpd: anak-anak wajib ~ orang tua; 2 a menghargai; menjunjung tinggi: kita harus ~ pendapat dan keyakinan orang lain; 3 a mengakui dan menaati (tt aturan, perjanjian): kita akan ~ persetujuan dan perjanjian yg telah kita buat
hor.mat-meng.hor.mat.i a 1 saling meghormati
ter.hor.mat a 1 dihormati; mulia: para hadirin yg ~
peng.hor.mat a 1 orang yg menghormati; sesuatu yg dipakai untuk menghormati
peng.hor.mat.an a 1 cara, proses, perbuatan menghormati; pemberian hormat: ~ yg berlebih-lebihan dapat berubah sifatnya menjadi pemujaan
ke.hor.mat.an a 1 pernyataan hormat; penghargaan: ia mendapat ~ untuk memimpin sidang itu; barisan (pengawal) ~ , barisan (pengawal) yg khusus sbg pernyataan hormat (kpd tamu agung, orang besar, dsb); doktor ~ , gelar doktor yg diberikan sbg tanda pernyataan hormat; doktor honoris causa; 2 a yg dihormati; tempat kita menaruh hormat: beliau adalah ~ orang-orang di desa ini; 3 a kebesaran; kemuliaan: setelah mencapai puncak ~ nya lupalah ia kpd kita; 4 a nama baik; harga diri: ia merusak ~ orang tuanya; perbuatannya itu menyinggung ~ orang lain; 5 a kesucian (wanita): ia dihukum krn menodai ~ wanita