1 ide :: i.de
1Kelas Kata:kata sifat
Definisi:rancangan yg tersusun di dl pikiran; gagasan; cita-cita:
Contoh:ia mempunyai ide yg bagus, tetapi sukar dilaksanakan