1 ja.ga 1 n bangun; tidak tidur: ~ atau tidurkah orang itu?; ~ dr tidur, terbangun; 2 n berkawal atau bertugas menjaga keselamatan dan keamanan; piket
ber.ja.ga n 1 bertugas menjaga (menunggui orang sakit dsb): besok malam aku mendapat giliran ~ di rumah sakit; 2 n tidak tidur pd malam hari; bergadang: semalaman ia ~ sehingga di sekolah mengantuk; 3 n bersiap-siap; waspada: pasukan kita telah siap dan ~ menghadapi segala kemungkinan
ber.ja.ga-ja.ga n 1 tidak tidur semalam suntuk: zaman dahulu apabila raja mengawinka n anaknya, maka orang berjaga-jaga empat puluh malam lamanya; 2 n bersiap-siap; bersiap sedia; berawas-awas; berhati-hati: krn ujian sudah dekat, kamu sebaiknya berjaga-jaga
men.ja.ga n 1 menunggui (supaya selamat atau tidak ada gangguan): mereka selalu ~ kampungnya dng baik; 2 n mengiringi untuk melindungi dr bahaya; mengawal: ajudan itu selalu ~ atasannya; 3 n mengasuh (mengawasi anak kecil) ; 4 n mengawasi sesuatu supaya tidak mendatangkan bahaya; mencegah (bahaya, kesukaran, kerugian): tugas mereka ialah ~ bahaya api; 5 n mempertahankan keselamatan (orang, barang, dsb): pemerintah memperkuat pasukan yg ~ pantai; 6 n mengikhtiarkan (supaya); mengurus (supaya): kita harus ~ agar pemasukan tidak lebih besar dp pengeluaran; 7 n memeliharakan; merawat: ia ~ baik-baik neneknya yg sakit; -- diri n 1 bertindak hati-hati agar tidak mendapat kesulitan ; -- hati n 1 menenggang perasaan ; -- langkah n 1 menjaga diri ; -- mata n 1 bertindak hati-hati dng tidak memperhatikan hal-hal yg tidak patut dilihat ; -- mulut n 1 berbicara hati-hati agar tidak menyakitkan hati orang lain ; -- telinga n 1 bertindak hati-hati dng tidak mendengarkan hal-hal yg tidak patut didengar
men.ja.ga.kan n 1 membangunkan (dr tidur): setiap pagi dia ~ adiknya agar tidak kesiangan pergi ke sekolah
ter.ja.ga n 1 terbangun dr tidur: tengah malam aku ~ krn mendengar lolong anjing yg sangat manyayat itu; 2 n terpelihara; terawat: kebun itu ~ dng baik; 3 n dapat (dipertahankan): daerah strategis itu tidak ~ lagi oleh pasukan yg kecil jumlahnya; 4 n terlindungi: bibit tanaman itu ~ dr panas matahari
pen.ja.ga n 1 orang yg bertugas menjaga ; 2 n penunggu (hantu atau roh yg menunggu atau mendiami suatu tempat): pohon beringin tua itu ada ~ nya; -- gawang n cak 1 pemain sepak bola yg bertugas menjaga gawang; kiper ; -- udara n 1 penjaga yg ditempatkan untuk memberi peringatan apabila pesawat terbang musuh mendekat
pen.ja.ga.an n 1 proses, cara, perbuatan menjaga ; 2 n pemeliharaan: ~ tanaman itu dilakukan dng sungguh-sungguh; 3 n pengawasan: ~ daerah pantai dilakukan oleh satuan polisi perairan; -- tempur n 1 penjagaan yg bersistem dan terus-menerus di daerah pertempuran untuk mendapatkan keterangan yg tepat pd waktunya guna melakukan operasi
ke.ja.ga-ja.ga.an n 1 tidak dapat tidur samalam-malaman