1 ja.ngan 1 n kata menyatakan melarang, berarti tidak boleh; hendaknya tidak usah: ~ bohong; -- akan n 1 jangankan ; -- hendaknya n 1 mudah-mudahan jangan ; -- sampai n 1 supaya jangan ; -- tiada n 1 harus; tidak boleh tidak
ja.ngan-ja.ngan n 1 barangkali; mungkin: dia tidak datang, jangan-jangan ada halangan di jalan
ja.ngan.kan n 1 apalagi; usahkan: ~ berjalan, duduk pun dia belum bisa
men.ja.ngan.kan n 1 melarang; mencegah; tidak mengizinkan: ayah ~ saya datang ke sana