1 jan.ji 1 n perkataan yg menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat (spt hendak memberi, menolong, datang, bertemu): banyak ~, tetapi tidak satu pun yg ditepati ; 2 n persetujuan antara dua pihak (masing-masing menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu): jangan engkau berdua ingkar akan ~ yg telah diteguhkan oleh penghulu ; 3 n syarat; ketentuan (yg harus dipenuhi): rumah ini diserahkan kpd adiknya tanpa ~ apa-apa ; 4 n penangguhan; penundaan waktu (mem bayar dsb): kalau boleh, saya minta ~ dua bulan ; 5 n batas waktu (hidup); ajal: sampai ~nya ; adat diisi -- dilabuh, pb 1 adat harus dijalankan, persetujuan harus ditepati ; -- sampai, sukatan penuh, pb 1 sudah sampai ajalnya ; -- gombal 1 janji yg tidak ditepati; janji kosong; janji palsu: gadis manis itu menjadi korban sebuah janji gombal
ber.jan.ji v 1 mengucapkan janji; menyatakan bersedia dan sanggup untuk berbuat sesuatu (memberi, menolong, datang, dsb): ia ~ hendak melunasi utang adiknya pd akhir bulan ini ; 2 v menyanggupi akan menepati apa yg telah dikatakan atau yg telah disetujui: kedua belah pihak ~ akan selalu bekerja sama
men.jan.ji.kan v 1 menyatakan kesediaan dan kesanggupan untuk berbuat sesuatu kpd orang lain: aparat keamanan negara ~ akan segera membereskan kehebohan
per.jan.ji.an n 1 persetujuan (tertulis atau dng lisan) yg dibuat oleh dua pihak atau lebih, masing-masing berjanji akan menaati apa yg tersebut dl persetujuan itu: ~ dagang antara indonesia dan jerman barat telah ditandatangani ; 2 n syarat: surat keputusan itu diterima dng ~ jika ada kekeliruan akan diperbaiki kelak ; 3 n tenggang waktu; tempo: dng ~ dua bulan ; 4 n persetujuan resmi antara dua negara atau lebih dl bidang keamanan, perdagangan, perserikat-an, dsb ; 5 n sikap tindak jamak pihak untuk mengadakan ikatan hukum ; -- Baru 1 injil ; -- bilateral 1 perjanjian internasional yg dibuat dan hanya mengakibatkan adanya hak-hak dan kewajiban antara dua pihak yg mengadakan perjanjian itu ; -- Lama 1 taurat ; -- multilateral 1 perjanjian yg diadakan antara banyak negara