1 ka.pi.tal 1 n modal (pokok) dl perniagaan

2 ka.pi.tal 1 n besar (tt huruf spt a, b, c, dst) ; -- besar Graf 1 huruf kapital yg berukuran lebih besar dp huruf kapital biasa ; -- kecil Graf 1 huruf kapital yg berukuran lebih kecil dp huruf kapital biasa