1 ka.wan cak 1 n orang sebaya yg sudah lama dikenal dan sering berhubungan dl hal tertentu (dl bermain, belajar, bekerja, dsb); teman; sahabat; pengikut; sekutu: orang ramah banyak ~ ; -- gelak banyak, -- menangis jarang bersua, pb cak 1 sahabat di waktu senang banyak, sahabat di waktu susah (melarat) sedikit ; -- bicara cak Ling 1 peserta dl percakapan atau situasi bahasa yg lain, yaitu pendengar dl ragam lisan dan pembaca dl ragam tulis ; -- hidup cak 1 istri atau suami ; -- sirih cak 1 pelengkap sirih spt pinang, kapur ; -- tebusan cak 1 hamba sahaya
ber.ka.wan v cak 1 mempunyai kawan; bersahabat; bersekutu
me.nga.wan.i v cak 1 bertindak sbg kawan; menyertai; mendampingi
ka.wan.an n cak 1 sekumpulan orang (binatang) yg berkawan; (sejenis) sekumpulan (binatang); sekelompok (manusia): ~ gajah; ~ penjahat
per.ka.wan.an n cak 1 perihal berkawan; persahabatan