1 ke.dap ki 1 a kerap dan rapat sekali (tt tenunan, ayaman, dsb): kain yg dipakai untuk menyekat kedua ruang itu dipilihkan yg ~; ki 2 a tertutup rapat-rapat sehingga tidak dapat ditembus atau kemasukan air (udara): semua yg bersifat radioaktif dikeluarkan selama pembangkitan tenaga nuklir di dl wadah yg ~ udara; -- air ki 1 tidak dapat kemasukan atau tidak dapat dilalui air ; -- cahaya ki 1 tidak tembus cahaya ; -- cuaca ki 1 tidak ditembus oleh cuaca (ombak, angin, dsb) ; -- udara ki 1 bersifat yg tidak mudah atau tidak dapat dimasuki atau ditembus oleh udara