1 ke.dut ki 1 n lipatan pd kulit, kain, dsb; renyuk-renyuk (pd kertas dsb); kerut
ber.ke.dut v ki 1 berlipat-lipat (tidak rata)); berkerut (kulit dsb); renyuk (kertas dsb) ; ki 2 v kumal (baju dsb): bajunya sudah ~
me.nge.dut v ki 1 menjadi berkedut (berlipat-lipat, berkerut)
me.nge.dut.kan v ki 1 menjadikan berlipat-lipat atau berkedut (kulit dsb): ia termenung sambil ~ keningnya; ki 2 v menguatkan (hati)
ke.dut.an n ki 1 lipatan-lipatan (pd kulit, kain, dsb); kedut

2 ke.dut ki 1 v
me.nge.dut v ki 1 mengambil dng paksa; merenggut; merebut

3 ke.dut ki 1 n gerak jaringan krn tarikan urat
ber.ke.dut v ki 1 bergerak krn tarikan urat
ke.dut.an v ki 1 bergetarnya urat-urat pd kelompok mata dsb (yg dianggap sbg alamat atau pertanda)