1 ke.ras ark 1 a padat kuat dan tidak mudah berubah bentuknya atau tidak mudah pecah: besi dan batu tergolong barang yg ~; ki 2 a gigih; sungguh-sungguh hati: ia berusaha ~ untuk menyelesaikan sekolahnya; ki 3 a sangat kuat; sangat teguh: mereka berpegang ~ pd adat-adat lama; ki 4 a dng cepat (tt naik turunnya harga barang): harga barang naik ~; ki 5 a membahayakan nyawa; payah (tt sakit): ia diminta agar segera pulang krn ayahnya sakit ~; ki 6 a hebat; menjadi-jadi: tekanan musuh semakin ~; ki 7 a tidak mengenal belas kasihan: sikap dan tindakannya sangat ~; ki 8 a tidak lemah lembut: ia memang ~ tabiatnya; ki 9 a bersifat mengharuskan (memaksa, tegas, dan betul-betul): dilarang ~ berjalan di sini; ki 10 a kuat, ketat, dan sungguh-sungguh: gedung parlemen dijaga ~ oleh alat-alat negara; ki 11 a kencang, cepat (tt hembusan angin): angin bertiup dng ~nya; ki 12 a deras (tt arus air): sungai ini tidak berapa ~ alirannya; ki 13 a nyaring (tt suara): ia menjawab dng suara ~; ki 14 a lebat sekali (tt curah hujan): semalam hujan ~; ki 15 a dapat memusingkan; berat (tt rokok, tembakau): untuk saya cerutu ini terlalu ~; ki 16 a dapat memabukkan (tt minuman): ia mabuk krn terlalu banyak minum-minuman ~; ki 17 a terlampau kuat daya reaksinya (tt obat): krn termasuk obat ~, obat ini tidak dijual bebas; ki 18 a sangat merangsang (tt bau): biang cuka ini ~ baunya; ki 19 a sukar dibuka atau ditarik (tt baut, sekrup, paku): bautnya ~, sukar dibuka; ki 20 a liat (tt daging): dagingnya ~, sukar dikunyah; ki 21 a tidak memegas lagi (tt per mobil): mobil ini pernya sudah ~ sehingga kurang enak lagi untuk dinaiki; -- bagai batu, tinggi bagai bukit, pb ki 1 tidak mau menurut perintah ; -- ditakik, lunak disudu, pb ki 1 segala perintah hendaklah diberikan dng penuh kebijaksanaan ; -- hati ki 1 tidak lekas putus asa; tidak akan berhenti bekerja sebelum yg dicita-citakan tercapai ; -- kepala ki 1 tidak mau menurut nasihat orang; tegar hati; kepala batu ; -- kerak ki 1 keberanian (keamanan) yg tidak tetap (lekas berubah-ubah) ; -- lidah ki 1 tidak mudah melafalkan kata-kata asing ; -- mangkas ki 1 keras sekali ; -- mulut ki 1 tidak mau kalah dl perdebatan ; -- mulut ki 1 tidak mudah dikendalikan (tt kuda) ; -- mulut ki 1 tidak mudah dikendalikan (tt kuda) ; -- tulang n 1 tumbuhan yg akarnya dapat dibuat menjadi kapur barus, daunny a dapat dibuat obat, chilorantus officinalis; -- tulang ki 1 kuat
ber.ke.ras v ki 1 tetap bertahan; tetap berpegang pd pendirian (kehendak, maksud hati); mengotot: biar bagaimanapun ia ~ hendak pulang; ki 2 v bertindak keras: jangan kamu ~ kpd murid-muridmu; -- batang leher ki 1 mengotot; tidak mau mengalah; tegar hati
ber.ke.ras-ke.ras.an v ki 1 bertengkar; sama-sama keras (dl perbantahan, perkelahian)
me.nge.ras v ki 1 menjadi keras: nadinya ~ ; ki 2 v mengotot; berkeras
me.nge.ras.i v ki 1 memaksa: ia selalu ~ anaknya agar bersikap disiplin; ki 2 v memperlakukan dng keras; bertindak keras kpd: ia selalu ~ anak-anaknya dan tidak pernah memanjakan; ki 3 v berkeras-kerasan; saling mengerasi
me.nge.ras.kan v ki 1 menjadikan keras: batu dan aspal dapat ~ permukaan jalan; ki 2 v menyangatkan (tt arti kata): fungsi kata; ki 3 v menguatkan: itulah yg ~ dugaanku; ki 4 v menggiatkan; menegarkan: ~ hatinya; ark 5 v memaksa: ~ dia untuk segera melunasi utangnya
mem.per.ke.ras v ark 1 menjadikan lebih keras (tegas, kuat): polisi ~ penjagaan di tempat itu
pe.nge.ras n ark 1 mantra dsb untuk memperkuat diri atau untuk memaksa orang ; ark 2 n alat atau bahan untuk mengeraskan atau memperkeras ; -- suara ark 1 alat elektronik untuk meperkeras (memperlantang) suara ; keras bagai batu, tinggi bagai bukit, pb suara ki 1 sistem yg dapat mengalihkan isyarat listrik menjadi gelombang suara
pe.nge.ras.an n ki 1 proses, cara, perbuatan mengeraskan (mengerasi) ; ki 2 n proses yg menyebabkan bahan menjadi lebih tahan thd pemotongan, pemecahan, atau pembengkokan ; ki 3 n tindakan keras; pemaksaan
ke.ke.ras.an n ki 1 perihal (yg bersifat, berciri) keras ; ki 2 n perbuatan seseorang atau kelompok orang yg menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain ; ki 3 n perbuatan seseorang atau kelompok orang yg menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain ; ki 4 n paksaan
ber.si.ke.ras v ki 1 berkeras (hati); mengotot: dl rapat itu, ia ~ mempertahankan pendapatnya

2 ke.ras ki 1 n ; buah keras ki 1 buah kemiri, aleurites moluccana