1 kl Jw 1 n sebutan untuk orang tua-tua atau guru (yg menjadi anutan): ~ hajar dewantara

2 kl 1

3 kl 1 n nama huruf q