1 komersial :: ko.mer.si.al
1Kelas Kata:kata benda
Definisi:bersangkutan dng niaga atau perdagangan
2Kelas Kata:kata benda
Definisi:dimaksudkan untuk diperdagangkan
3Kelas Kata:kata benda
Definisi:bernilai niaga tinggi, kadang-kadang mengorbankan nilai-nilai lain (sosial, budaya, dsb)
mengomersialkan :: me.ngo.mer.si.al.kan
1Kelas Kata:kata benda
Definisi:menjadikan sesuatu sbg barang dagangan
2Kelas Kata:kata benda
Definisi:menggunakan sesuatu untuk berdagang (mencari keuntungan sendiri):
Contoh:para pejabat dilarang mengomersialkan kedudukannya