1 kongsi :: kong.si
1Kelas Kata:kata benda
Definisi:persekutuan dagang; perseroan
2Kelas Kata:kata benda
Definisi:perkumpulan
3Kelas Kata:kata benda
Definisi:kantor tuan tanah
berkongsi :: ber.kong.si
1Kelas Kata:kata kerja
Definisi:mengadakan persekutuan dagang (dng)
2Kelas Kata:kata kerja
Definisi:ber-sekutu; berkomplot
kongsian :: kong.si.an
1Kelas Kata:kata benda
Ragam:Arkais
Definisi:pajak tanah bagi pengguna tanah partikelir
perkongsian :: per.kong.si.an
1Kelas Kata:kata benda
Definisi:persekutuan (dagang); perseroan
2Kelas Kata:kata benda
Definisi:perihal berkongsi