1 ku.lat 1 n jamur; cendawan (banyak macamnya spt ~ kayu, ~ padang)
ber.ku.lat v 1 dilekati kulat; ada kulatnya; bercendawan: nasi itu sudah ~ , jangan dimakan