1 la.ma 1 n panjang antaranya (tt waktu): sudah ~ aku menunggu di sini; 2 n panjangnya waktu (antara waktu): berapa jam ~nya; lima bulan ~nya; 3 n kuno; sejak dahulu kala; yg dahulu telah ada: saya senang mempelajari kesusastraan ~; 4 n tua (tidak baru): diberikannya baju-baju ~nya kpd fakir miskin
la.ma-la.ma n 1 lambat-laun; akhirnya ; 2 n makin lama makin ...
la.ma-ke.la.ma.an n 1 bertambah lama bertambah ...; selangkah demi selangkah ...; akhir-akhirnya; semakin lama semakin ...
ber.la.ma-la.ma n 1 lama (dl melakukan pekerjaan); lamban; tidak lekas-lekas; tidak cepat-cepat: ia selalu berlama-lama jika mandi berendam di air hangat
mem.per.la.ma.kan n 1 memanjangkan waktu dsb
ke.la.ma.an n 1 terlampau lama
se.la.ma n 1 segenap waktu; semasa: ~ aku berada di luar negeri, ia rajin mengirim kabar kepadaku; ~ hayat dikandung badan budi baiknya tidak akan terlupakan
se.la.ma.nya n 1 selalu: ibu tiri tidak ~ jahat
se.la.ma-la.ma.nya n 1 yg terlama; paling lama: ia dapat dijatuhi hukuman penjara selama-lamanya dua tahun; 2 n tid ak habis-habisnya; sepanjang masa; kekal: semoga aman dan sentosa selama-lamanya