1 lo.ka.si 1 a letak: ~nya kurang memenuhi syarat; 2 a tempat: pembangunan kampus sejauh mungkin diarahkan kpd pemusatan semua sarana di satu ~
ber.lo.ka.si a 1 mengambil tempat; bertempat