1 lu.ah ki 1 n rasa hendak muntah
me.lu.ah v ki 1 berasa hendak muntah; meloya ; ki 2 v muntah
me.lu.ah.kan v ki 1 memuntahkan: adik ~ obat itu krn terlalu pahit