1 ma.u 1 adv sungguh-sungguh suka hendak(berbuat sesuatu); suka akan sesuatu; sudi: ia ~ datang kalau dijemput; 2 adv akan; hendak: ibu ~ ke pasar; 3 n kehendak; maksud: apa ~mu datang ke sini?; ~nya begini; -- tak -- n 1 segan-segan ; -- tak -- n 1 harus; terpaksa
me.ma.u-ma.u n 1 memaksa-maksa supaya mau; memaukan
me.ma.u.i n 1 menghendaki; memaksudkan; menuntut (supaya)
mem.ma.u.kan n 1 memau-mau
ke.ma.u.an n 1 apa yg dimaui; keinginan; kehendak: ia dapat menyesuaikan diri dng ~ teman-temannya; -- zaman n 1 menurut keadaan umum yg berlaku atau terjadi pd suatu masa
se.ma.u n 1 sesuka ; -- gue n cak 1 sesuka hati; sekehendak hati(ku)
se.ma.u-ma.u.nya n 1 sesuka hatinya; sekehendaknya; sewenang-wenang: jangan bertindak semau-maunya nya saja
mau(pun n 1 baik ..., baik ...
ma.u.pun n 1 meskipun