Untuk mencari kata 'mempropagandakan' lihat 'propaganda'