Untuk mencari kata 'menarik pangkur ke dada' lihat 'tarik'