1 mu.la 1 n asal; awal; pokok asal: bagaimana ~nya sehingga kaudapatkan barang itu?; 2 n yg paling awal; yg dahulu sekali; waktu (tempat, keadaan, dsb) yg menjadi pangkal: pd ~nya bukan kota, melainkan dusun kecil ; 3 n lantaran; sebab: apa ~nya sehingga engkau menjadi begini?; -- pertama n 1 pertama sekali; mula-mula ; dr kecil -- n 1 sejak dr waktu kecil
mu.la-mu.la n 1 pertama-tama; pd mulanya: mula-mula berupa biji selanjutnya berupa lembaga dan akhirnya tumbuh akar dan batang; 2 n sejak (dr): mula-mula tinggal di daerah itu, belum pernah sekali pun ia sakit; -- sekali n 1 yg paling mula; pertama-tama sekali
ber.mu.la v 1 ada mulanya (awalnya): tuhan yg tiada ~ dan tiada berakhir; 2 adv pertama-tama; pertama sekali: beliaulah yg ~ mendirikan sekolah partikelir di sini; 3 adv mula-mula; sediakala: tidak lama setelah bertengkar mereka sudah bersahabat lagi spt ~ ; 4 v bersumber; berpenyebab awal; berpangkal (dr): perkelahian itu ~ kesalahpahaman kecil belaka; 5 v pertama-tama yg akan diceritakan; sebermula: ~ maka tersebutlah seorang raja besar di negara anu
ber.mu.la-mu.la v 1 pertama-tama; pertama sekali
me.mu.la v 1 pertama sekali berbuat (melakukan) sesuatu; mengawali: kami persilakan wakil regu a untuk ~ uraiannya tt percobaan ilmiahnya; mereka baru saja ~ pekerjaanya
me.mu.la.kan v 1 menyebabkan ; 2 v membiarkan mulai
per.mu.la.an v 1 awal; yg pertama sekali; yg paling dahulu: pd ~ nya ia takut berenang di laut; 2 v pendahuluan: hal itu merupakan tindakan ~ ; 3 v asas dasar ; -- kalam (kata) v 1 kata pendahuluan ; -- tahun v 1 awal tahun
pe.mu.la v 1 orang yg mulai atau mula-mula melakukan sesuatu: bagi seorang ~ dl olahraga ski air, meluncur di permukaan air yg berombak akan terasa sulit sekali; 2 v anggota pramuka kecil yg baru pd tingkat awal: anak kelas tiga sekolah dasar menjadi ~ tetapi tidak harus memakai baju seragam; 3 v sesuatu yg dipakai untuk memulai
se.mu.la n 1 (seperti) yg dahulu; yg mula-mula; sediakala: kembali ke tempat ~ ; 2 n yg mula pertama; yg pertama sekali: jumlah uang yg dikeluarkan melampaui perkiraan ~ ; 3 n sebelum keadaan sekarang: ~ adalah mantri polisi kecamatan; 4 adv (sejak, dari) mula-mula sekali: sejak ~ sudah dilarang, tetapi ia berbuat nekat; 5 adv diulang sekali lagi (dr mula): bacalah ~ supaya lebih paham
se.ber.mu.la adv kl 1 mula-mula; pd mulanya