1 pa.ling 1
ber.pa.ling v 1 menoleh (ke kiri dan ke kanan, atau ke belakang): ia berjalan sambil ~ ke kiri dan ke kanan; ki 2 v beralih atau bertukar (perhatian dsb): kita harus ~ kpd barang-barang produksi dalam negeri; ki 3 v meninggalkan agama; murtad: ia telah ~ dr agama yg dianutnya; teguh -- , duduk berkisar, pb ki 1 berlainan dng apa yg telah dikatakan atau dijanjikan ; -- haluan ki 1 berputar haluan ; -- haluan ki 1 berganti pikiran (kemauan dsb): ; -- sembah ki 1 tidak setia (kpd raja dsb)
me.ma.ling.kan v ki 1 memutarkan sesuatu (ke kiri atau ke kanan); membelokkan (tt haluan, pandangan, dsb) ; -- haluan ki 1 memutar (mengubah) haluan) ; -- muka ki 1 menolehkan muka (ke kiri, ke kanan, atau ke belakang) ; -- muka ki 1 tidak setia; tidak suka
pa.ling.an n ki 1 yg (mudah) berpaling (berubah) atau yg dapat dipalingkan (diubah) neraca ~ , neraca yg mudah bergoyang

2 pa.ling ki 1 adv ter-; teramat: anaknya yg ~ besar duduk di kelas iii sma
pa.ling-pa.ling a ki 1 terlampau amat; terlalu: anak ini paling-paling (nakalnya dsb); ki 2 a sebanyak-banyaknya; setinggi-tingginya: pegawai itu gajinya tidak besar, paling-paling hanya cukup untuk hidup sederhana
se.pa.ling n ki 1 yg satu; paling: kalimat _ itu saya maklumi maknanya