1 per.ta.ma 1 num kesatu: syarat ~, harus berijazah sma, kedua berbadan sehat, dan ketiga, mau ditempatkan di mana saja; 2 num mula-mula: dialah yg -- kali melihat kejadian itu ; 3 num terutama; terpenting: keamanan adalah syarat yg ~ untuk memperbaiki perekonomian negara
per.ta.ma-ta.ma adv 1 mula-mula; paling awal: yg pertama-tama harus kita ingat ialah bahwa kita ini sebangsa dan setanah air; 2 adv terutama; terpenting: aku belajar giat pertama-tama demi masa depanku; 3 adv terlebih dahulu: pertama-tama kami ucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu dan bapak-bapak
mem.per.ta.ma.kan v 1 mengutamakan; mendahulukan