1 pin.dah ki 1 v beralih atau bertukar tempat ; -- buku ki 1 mencatat dr buku dagang yg satu ke buku dagang yg lain ; -- darah ki 1 memasukkan darah ke badan orang (yg kekurangan darah); transfusi ; -- tangan ki 1 bertukar pemiliknya (tt barang, harta benda, dsb)
ber.pin.dah v ki 1 beralih (beranjak dsb) ke tempat lain: tamat sekolah dasar, ~ lah ia ke smp; ~ ke negeri yg baka (ke akhirat), meninggal; mati; ki 2 v bertukar atau berganti (tempat, kedudukan, kantor, dsb): sesampai di cikampek mereka ~ kereta ke jurusan purwakarta
ber.pin.dah-pin.dah v ki 1 menular; berjangkit: penyakit influenza ialah penyakit yg mudah berpindah-pindah
me.min.dah v ki 1 memindah-mindah menular(-nular): orang itu khawatir, jangan-jangan perasaan takutnya ~ ke anaknya; mula-mula anaknya yg tertimpa penyakit, kemudian ~ ke segenap penghuni rumah; ki 2 v memindahkan
me.min.dah.i v ki 1 kerap kali memindahkan; memindahkan ke petugas kota ~ rumah-rumah liar ke luar kota; ki 2 v menjangkiti; menulari: si sakit segera diasingkan supaya penyakitnya jangan ~ orang lain
me.min.dah.kan v ki 1 menempatkan ke tempat lain; membawa (ber)pindah; menyuruh (menggerakkan dsb) berpindah ke tempat lain: ia disuruh ibunya ~ lemari itu ke kamar belakang; ki 2 v menerjemahkan: tidak mudah ~ bahasa daerah ke dl bahasa indonesia; ki 3 v menularkan; menjangkitkan: ada sejenis nyamuk yg ~ penyakit kuning ; -- hak ki 1 memberikan hak (kpd orang lain) ; -- perhatian ki 1 mengalihkan perhatian
pin.dah.an n ki 1 hasil memindah(kan): barang-barang di gudang itu adalah barang ~ ; ki 2 n yg dipindahkan: kita belum mengenal watak pegawai ~ dr pusat itu
per.pin.dah.an n ki 1 perihal berpindah; peralihan; peranjakan: proses penyulingan spt ~ air menjadi uap
pe.min.dah.an n ki 1 proses, perbuatan cara memindahkan: besar kecilnya bantuan pemerintah thd rencana ~ itu bergantung kpd besar kecilnya dana; -- radiatif ki 1 pemindahan energi oleh radiasi melalui atmosfer bumi
ke.pin.dah.an n 1 hal pindah: ~ nya diundurkan; 2 v kejangkitan; ketularan
pin.dah v 1
me.min.dah.ta.ngan.kan v 1 memindahkan hak pemilikan sesuatu kpd orang lain