1 pin.tu 1 n tempat untuk masuk dan keluar: di ~ lubang tikus dipasang perangkap; jangan duduk di ~; 2 n (papan dsb) penutup (pintu): ibu membukakan ~ untuk tamunya; 3 n penggolong benda bagi rumah: rumah petaknya yg berjumlah 150 ~ habis dimakan api; 4 n palang (pd) jalan: rumah kira-kira 50 meter dr ~ kereta api; ki 5 n jalan (ke ...); yg menjadi lantaran (untuk mendapat dsb): ~ ke arah penyelesaian peristiwa itu masih terbuka; ~ pekerjaan selalu terbuka kalau kita mempunyai keahlian; sempit ~ rezekinya, tidak mudah mendapat rezeki; ~ belakang (depan, samping), ~ yg di belakang (di depan, di samping); bagai -- tak berpasak, perahu tak berkemudi, pb ki 1 sesuatu yg membahayakan ; -- air ki 1 pengempang air yg dapat diturunnaikkan (dibuat dr besi atau papan) ; -- api ki 1 pintu yg dipasang pd sekat api yg dapat bertahan thd api dng suhu tinggi dan dl jangka waktu tertentu ; -- bahaya ki 1 pintu khusus yg hanya dilalui dl keadaan bahaya; pintu darurat ; -- bak lumpur ki 1 pintu pd alas bak lumpur dr kapal keruk atau tongkang pengangkut lumpur yg dapat dibuka keluar untuk menjatuhkan atau membuang muatan lumpur yg dibawa ; -- belakang ki 1 pintu yg berada di belakang (rumah, kantor, dsb) ; -- belakang ki 1 saluran (prosedur) yg tidak resmi atau tidak wajar ; -- butulan ki 1 pintu di samping rumah atau halaman bertembok ; -- corong ki 1 pintu yg dipasang pd bagian bawah corong dng maksud untuk mengatur jumlah aliran material yg keluar dr corong ; -- darurat ki 1 pintu khusus yg hanya dilalui dl keadaan terpaksa ; -- depan ki 1 pintu bagian depan rumah, kantor, dsb ; -- gapura ki 1 pintu gerbang ; -- gerbang ki 1 pintu besar tempat keluar masuk (halaman, kota, dsb) ; -- gerbang wisata ki 1 terminal keluar terakhir bagi wisatawan yg akan berangkat ke suatu negara atau terminal pertama bagi wisatawan dr suatu negara ; -- jendela ki 1 papan (kaca dsb) penutup jendela; daun jendela ; -- kedap cuaca ki 1 pintu-pintu luar di atas geladak yg dibuat tahan thd siraman air hujan dan ombak ; -- keluar ki 1 pintu yg khusus digunakan untuk keluar ; -- kolong ki 1 pintu di lantai ; -- kubu ki 1 pintu pd kubu-kubu kapal yg dipergunakan sbg jalan lewat dr geladak kapal menuju ke tangga akomodasi atau sebaliknya ; -- kubur ki 1 liang kubur ; -- lawang ki 1 pintu gerbang; tempat makam; kuburan ; -- maling ki 1 pintu yg ada di samping (di belakang) rumah ; -- masuk ki 1 pintu yg khusus untuk masuk ; -- mati ki 1 pintu yg terpaku (tidak dapat dibuka); pintu yg tidak boleh dibuka lagi ; -- monyet ki 1 pintu yg daunnya dua buah (di atas dan di bawah) ; -- pelekah ki 1 tingkap pd geladak kapal; palka ; -- rangkap ki 1 pintu yg daunnya berlapis dua ; -- rezeki ki 1 sumber penghidupan ; -- salah ki 1 jendela di dinding istana ; -- samping ki 1 jalan atau cara yg tidak sewajaranya dl mendapatkan sesuatu; jalan belakang ; -- sekat ki 1 pintu yg dipasang pd dinding sekat ; -- selubung kamar mesin ki 1 pintu yg dipasang pd selubung (ambang) kamar mesin sbg jalan lewat masuk dan keluar kamar mesin ; -- sluis ki 1 pintu air yg mengatur pemasukan atau pengeluaran air ; -- sorong (sorok) ki 1 pintu yg cara menutupnya dng didorongkan ke sisi ; -- tani ki 1 pintu gerbang sebelah luar istana ; -- tertutup ki 1 tidak ada kesempatan ; -- udara ki 1 pintu yg dipasang di jalan utama untuk mencegah lewatnya udara yg tidak dikehendaki