1 ra.ha.si.a ark 1 n sesuatu yg sengaja disembunyikan supaya tidak diketahui orang lain: ia mencoba mengorek ~ temannya, tetapi tidak berhasil ; 2 n sesuatu yg belum dapat atau sukar diketahui dan dipahami orang: ~ alam ; 3 n sesuatu yg tersembunyi: pintu ~ ; 4 n cara yg setepat-tepatnya (biasanya tersembunyi atau sukar diketahui); kiat: dl buku itu diterangkan ~ bermain sulap ; 5 n sesuatu yg dipercayakan kpd seseorang agar tidak diceritakan kpd orang lain yg tidak berwenang mengetahuinya ; 6 a secara diam (sembunyi-sembunyi); tidak secara terang-terangan (tt perkumpulan): gerakan ~ ; -- alam a 1 kekayaan (keajaiban, dsb) alam yg belum diketahui orang ; -- jabatan a 1 sesuatu yg berkenaan dng jabatan dan tidak boleh diketahui umum ; -- negara a 1 sesuatu tt kepentingan negara dan tidak boleh diketahui umum ; -- umum a 1 sesuatu yg seharusnya disembunyikan, tetapi sudah diketahui orang banyak; rahasia yg sudah diketahui umum
be.ra.ha.si.a a 1 terdapat rahasia; mempunyai rahasia: di antara kami sudah tidak ~ lagi ; cak 2 v mengatakan rahasia kpd (dng): jangan ~ dng orang yg tidak dapat dipercaya
me.ra.ha.si.a.kan v cak 1 menjadikan rahasia; tidak mengumumkan; menyembunyikan: untuk kepentingan penyelidikan, polisi ~ nama-nama penyelundup
ke.ra.ha.si.a.an n cak 1 sifat rahasia; hal rahasia: untuk menjamin ~ nya, surat ini dimasukkan ke dl sampul