1 ra.ja ki 1 n penguasa tertinggi pd suatu kerajaan (biasanya diperoleh sbg warisan); orang yg mengepalai dan memerintah suatu bangsa atau negara: negara ke~an diperintah oleh seorang ~ ; ki 2 n kepala daerah istimewa; kepala suku; sultan ; ki 3 n sebutan untuk penguasa tertinggi dr suatu kerajaan ; ki 4 n orang yg besar kekuasaannya (pengaruhnya) dl suatu lingkungan (perusahaan): ~ minyak ; ki 5 n orang yg mempunyai keistimewaan khusus (spt sifat, kepandaian, kelicikan): ~ kumis; ~ copet ; ki 6 n binatang (jin dsb) yg dianggap berkuasa thd sesamanya: ~ buaya; ~ jin ; ki 7 n buah catur yg terpenting ; ki 8 n kartu (trup) yg bergambar raja ; -- adil -- disembah, -- lalim -- disanggah, pb ki 1 raja yg adil disayangi dan raja yg zalim dibenci ; tiada -- menolak sembah, pb ki 1 tidak ada orang yg tidak suka dihormati ; -- badar ki 1 kain putih ; -- brana ki Jw 1 harta kekayaan ; -- jenang ki 1 orang yg mengatur segala sesuatu dl penyabungan ayam ; -- laut ki 1 laksamana ; -- muda ki 1 putra mahkota ; -- muda ki 1 wakil raja di negeri jajahan ; -- penomah ki 1 berian atau sesuatu yg diberikan kpd calon mertua ; -- putih ki 1 penyakit keputihan (pd orang perem-puan) ; -- rimba ki 1 binatang yg paling kuat (ganas) di rimba; singa; harimau ; -- sehari ki 1 mempelai; pengantin ; -- singa ki Dok 1 penyakit sifilis; penyakit kotor ; -- udang ki 1 elang laut
be.ra.ja v ki 1 berlaku sbg raja; menjadi raja ; ki 2 v menghambakan diri (kpd): semua rakyat setuju ~ putra mahkota ; ki 3 v mempunyai raja: negara republik tidak ~ , tetapi berpresiden ; -- di hati, bersultan di mata, ( -- di mata, bersultan di hati), pb ki 1 menurutkan kemauan sendiri
be.ra.ja-ra.ja v ki 1 bergaul dng raja (tahu adat yg biasa dipakai di istana): baik-baiklah anakku, supaya engkau tahu beraja-raja
me.ra.ja v ki 1 berbuat sbg raja (sesuka hati dsb); sbg raja ; cak 2 v maharaja ; cak 3 v maharaja
me.ra.ja.i v cak 1 menjadi raja di (atas): jin hitam ~ rimba itu ; cak 2 v menguasai (mengungguli) krn kekuatan dan kepandaiannya: dia pernah ~ kolam renang pd pon yg lalu; ~ diri, menguasai diri ; ki 3 v menguasai; mempengaruhi: hati akan ~ seluruh jiwa
me.ra.ja.kan v ki 1 mengangkat menjadi raja; menjadikan raja: anakanda tiada ingin menjadi raja, baiklah ayahanda ~ adinda ; ki 2 v menganggap sbg raja; mengutamakan: ~ uang dan pangkat
ke.ra.ja.an n 1 bentuk pemerintahan yg dikepalai oleh raja: ~ inggris; 2 n tanda-tanda kebesaran raja: payung ~ ; tahta ~ ; 3 n martabat (kedudukan) raja: setelah neneknda berpulang, ~ dipegang oleh ayahnda; 4 n wilayah kekuasaan seorang raja: sebelah utara berbatas dng ~ belanda; 5 n sifat sbg raja: jika tiada diketahuinya tujuh perkara, tiada sempurna ~ nya; kl 6 menjadi raja; naik tahta: jika ia ~ , tiada akan sempurna negeri ini; -- absolut kl 1 kerajaan yg rajanya berkuasa secara mutlak, memegang dan menjalankan kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif ; -- konstitusional kl 1 negara yg diperintah oleh seorang raja, tetapi hak dan kekuasaan raja serta kewajibannya terhadap rakyat diatur dan dibatasi oleh undang-undang dasar ; -- mutlak kl 1 kerajaan absolut ; -- parlementer kl 1 negara yg kekuasa-annya di bawa h seorang raja yg pemerintahannya dilaksanakan berdasarkan konstitusi (uud) dan wakil-wakil rakyat (parlemen) memegang kedaulatan tertinggi