1 re.kan ki 1 n teman (sekerja dsb) ; ki 2 n kawan sepersekutuan (sama-sama anggota perseroan dsb)
be.re.kan v ki 1 bersekutu; berserikat; bersama-sama berusaha (berniaga dsb)
me.re.kan v ki 1 berekan
re.kan.an v ki 1 orang yg mempunyai hubungan timbal balik dl dunia usaha atau dagangan; nasabah usaha
re.kan n ki 1 tempat orang berjual beli bermacam-macam barang dagangan (spt hasil bumi, timah, kerajinan tangan); pekan: lokasi ini sangat baik untuk ~