1 ri.ngan 1 a sedikit bobotnya; enteng; tidak berat: kayu ini ~ ; ki 2 a tidak membahayakan; tidak parah: lima orang luka ~; ki 3 a mudah dikerjakan: pekerjaan itu ~ sekali; ki 4 a sedikit (tidak besar) jumlahnya: pajaknya ~; ki 5 a sebentar (tidak lama): hukumannya ~ , tidak berat; berat sama dipikul, -- sama dijinjing, pb ki 1 bersama-sama dl suka dan duka ; berat sepikul, -- sejinjing, pb ki 1 bersama-sama dl suka dan duka ; -- kaki ki 1 suka datang (mengunjungi, melawat, dsb) ; -- kepala ki 1 mudah mengerti; mudah menangkap pelajaran ; -- langkah ki 1 sudi datang berkunjung ; -- lidah ki 1 peramah; suka bercakap-cakap; fasih berkata-kata ; -- lidah ki 1 suka cerewet (bawel, banyak mulut, dsb) ; -- mulut ki 1 ringan lidah ; -- tangan ki 1 suka menolong (membantu); lekas berbuat sesuatu ; -- tangan ki 1 gemar mencuri ; -- tulang ki 1 giat bekerja; tangkas; cekatan; terampil
me.ri.ngan.kan v ki 1 menjadikan ringan: bantuan anda benar-benar ~ pekerjaan saya; ki 2 v menganggap ringan (mudah dsb): kerjakanlah dulu jangan ~ begitu saja
pe.ri.ngan.an n ki 1 proses, cara, perbuatan meringankan: ~ itu betul-betul menggembirakan kami
mem.pe.ri.ngan.kan v ki 1 menjadikan lebih ringan: adanya pegawai baru sangat ~ tugas saya
ke.ri.ngan.an v ki 1 pengurangan beban (tanggungan, tugas, dsb): mohon ~ dl pembayaran pajak; ki 2 v sangat ringan