2 ru.kun ki 1 a baik dan damai; tidak bertengkar (tt pertalian persahabatan dsb): ; ki 2 a bersatu hati; bersepakat: penduduk kampung ini ~ sekali; -- tani ki 1 perkumpulan kaum tani ; -- tetangga ki 1 perkumpulan antara orang-orang yg bertetangga ; -- warga, -- kampung ki 1 perkumpulan antara kampung-kampung yg berdekatan (bertetangga) dl suatu kelurahan
me.ru.kun.kan v ki 1 menjadikan rukun; mendamaikan: siapakah yg dapat ~ kakak beradik yg sedang berselisih itu; ki 2 v menjadikan bersatu hati: pemerintah setempat berusaha ~ suku-suku yg sedang bermusuhan itu
ke.ru.kun.an n ki 1 perihal hidup rukun ; ki 2 n rasa rukun; kesepakatan: ~ hidup beragama