1 rum.bai ki 1 n jumbai
be.rum.bai-rum.bai v ki 1 berjumbai-jumbai

2 rum.bai ki 1 n tumbuhan yg hidup di hutan yg berpaya-paya scirpodendron ghaeri