1 se.pa.kat 1 a setuju; semupakat; sependapat: malaysia dan singapura ~ untuk mengadakan perundingan dng indonesia; 2 a seia sekata: kadang-kadang saya tidak ~ dng mereka; semua ~ untuk memberi nama kampung itu kampung baru
ber.se.pa.kat v 1 sama-sama menyetujui; bersetuju; bermufakat: kedua negara ~ mengadakan perundingan; 2 v sepakat; setuju
me.nye.pa.kat.i v 1 ikut bersepakat; menyatakan sepakat; menyetujui
per.se.pa.kat.an n 1 perihal bersepakat; persetujuan; permufakatan
ke.se.pa.kat.an n 1 perihal sepakat; konsensus