1 su.ka 1 n berkeadaan senang (girang): sahabat dl ~ dan duka; 2 a girang hati; senang hati: sekalian bantuan dan sokongan disambut dng ~ hati; 3 v mau; sudi; rela: ia tidak ~ membayar sekian; datanglah kalau tuan ~; kalau sudah ~ sama ~, biarlah kawin saja ; 4 v senang; gemar: neneknya ~ benar makan sirih; memang banyak orang ~ menonton bioskop; ada yg ~ daging dan ada juga yg ~ ikan laut; 5 v menaruh simpati; setuju: orang itu akan saya suruh bekerja di sini, itu pun kalau tuan ~; tiada seorang pun ~ kepadanya; 6 v menaruh kasih; kasih sayang; cinta: rasanya jarang ibu yg tidak ~ kpd anaknya; 7 a mudah sekali ...; kerap kali ...: memang dia ~ lupa; pensil semacam ini ~ patah; -- duka a 1 perasaan senang dan sedih dl hati ; -- tak -- a 1 segan-segan ; -- tak -- a 1 tidak peduli; tidak acuh ; -- tak -- a 1 apa boleh buat; mau tidak mau
ber.su.ka-su.ka a 1 bersenang-senang; berfoya-foya ; 2 a bergembira; beramai-ramai; bergembira ria
ber.su.ka-su.ka.an a 1 bersuka-suka ; 2 a bercinta-cintaan; ber-kendak
me.nyu.ka.i a 1 suka akan; suka kpd; menggemari ; 2 a menaruh minat kpd ; 3 a menaruh kasih kpd; mencintai; menyayangi
me.nyu.ka.kan a 1 menyebabkan suka; menjadikan suka; menggirangkan hati ; cak 2 v menyukai
su.ka.an n cak 1 sesuatu yg disukai ; cak 2 n kekasih; kendak
ke.su.ka.an n cak 1 kegirangan ; cak 2 n kegemaran ; cak 3 n yg disukai; yg dicintai ; cak 4 n kemauan; kesudian
se.su.ka a cak 1 sekehendak hati; semau-maunya: janganlah berbuat ~ hatimu di rumah ini ; -- hati cak 1 sesuka
se.su.ka-su.ka a cak 1 sesuka hati