1 su.rai hor 1 n rambut (kepala) ; hor 2 n bulu pd tengkuk kuda atau singa
ber.su.rai v hor 1 ada rambut atau bulu pd tengkuknya: binatang itu ~ spt kuda

2 su.rai hor 1 v
ber.su.rai v hor 1 bercerai-berai
me.nyu.rai v hor 1 mencerai-beraikan; membubarkan