1 ta.u ki 1 v tahu

2 ta.u ki 1 n ; daun -- ki 1 tumbuhan jenis palem, livistona tahanensis