1 te.bal ki 1 a berjarak lebih besar antara permukaan yg berlawanan jika dibandingkan dng benda lainnya yg sejenis (tt barang yg pipih atau berhelai-helai spt kertas, papan, kain, lapisan): kertas ~; kain ~; mukanya berbedak ~; ki 2 a kasar atau nyata kelihatan (tt garis, huruf cetak, dsb): garis ~; huruf ~; tulisan ~; ki 3 a padat dan banyak (tt awan, mendung, dsb): mendung yg ~; awan bergumpal-gumpal ~; ki 4 a lebat (tt rambut, janggut, tanam-tanaman, dsb): ~ janggutnya; rambutnya ~ dan ikal; rumputnya amat ~; ki 5 a teguh dan kuat sekali (tt iman, kepercayaan, keyakinan, keinsafan, dsb): iman yg ~; kepercayaan mereka kpd pemimpinnya sangat ~; keinsafan dan keyakinan rakyat sudah ~; -- bibir ki 1 tidak suka bercakap-cakap ; -- hati ki 1 tidak menaruh belas kasihan; sampai hati; bengis ; -- iman ki 1 teguh atau kuat imannya (pendiriannya) ; -- jangat ki 1 tidak berperasaan; tidak tahu malu ; -- kantong ki 1 banyak uang; kaya ; -- kulit ki 1 tebal jangat ; -- lidah ki 1 tidak mudah melafalkan kata-kata asing ; -- muka ki 1 tidak tahu malu; muka tebal ; -- semangat ki 1 semangatnya (kemauannya, keinginanya kuat ; -- telinga ki 1 tidak ambil pusing atau tidak acuh (thd makian, sindiran, dsb) ; -- telinga ki 1 tidak tahu malu
me.ne.bal v ki 1 menjadi tebal: asap sabut yg dibakar itu mulai tebal
me.ne.bal.kan v ki 1 menjadikan tebal: ; ki 2 v meneguhkan (iman dsb): pengajian itu diadakan untuk ~ rasa iman kita kpd tuhan yang maha esa
mem.per.te.bal v ki 1 menjadikan lebih tebal
ke.te.bal.an n ki 1 perihal (keadaan) tebal
se.te.bal a ki 1 sama tebal dng ; -- bendul ki 1 tebal sekali ; -- kulit bawang ki 1 tidak teguh atau tidak kuat iman (pendirian)
te.bal n ki 1 ikan laut, plectorhyncidae; ki 2 n ikan laut, pamadasys spp; ki 3 n ikan darat, puntius binotatus